Privaatsuspoliitika

Kasutades mustpost.ee veebilehte kinnitate, et olete siin kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta.

Veebilehe omanik on Must Post OÜ.

Veebilehe sisu kannab informatiivset eesmärki. Veebilehe omanik ei väida, et siinse veebilehe sisu või viidatud veebilehtede sisu on täpne või täielik. Veebilehe omanik ei vastuta informatsiooni vigade või puuduste ega selle kättesaadavuse eest.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Must Post OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Must Post OÜ loal. Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

PRIVAATSUSE LIHTSUSTATUD ÜLDINFO

Privaatsuse lihtsustatud üldinfo eesmärk on anda sulle võimalikult lihtne ja arusaadav teave sellest, milliseid andmeid omapoolsete tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. Valdava osa infost oled sa küll meile ise edastanud, aga sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksid, mida teha, kui sa meile seda infot edastada ei soovi.

Kui sa külastad meie veebilehte

Sellisel juhul kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil paremini sulle teenust pakkuda. See sisaldab näiteks analüütikat, kust näeme, millised teemad ja teenused inimestele rohkem huvi pakuvad ja millised mitte. Üldisel kujul aitab see meil ka mõista, milliste huvidega meie kodulehe külastajad on, et saaksime end tutvustada just neile, kes sellest ka reaalselt huvitatud võiksid olla.

Samuti kasutame küpsiseid (väike tekstifail, mis salvestatakse sinu arvutisse), mis võimaldavad erinevat funktsionaalsust meie veebilehtedel ja parandavad kasutajakogemust. Soovi korral saad enda veebilehitseja seadistustes näiteks küpsiste kasutamise ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise ära blokeerida. Sellisel juhul tasub aga arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme veebilehe korrektses toimimises. Eriti olukorras, kus soovid vormistada tellimust või kasutada meie online tooteid.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Käesolevad privaatsustingimused annavad sulle infot kuidas me kogume ja kasutame sinu isikuandmeid mustpost.ee kasutamisel, sealhulgas igasugune info, mida sa annad meile kui teed päringu teenuste kohta.

Meile oma info edastamisega kinnitad sa ühtlasi, et oled vanem kui 18 aastane.

Must Post OÜ on andmetöötleja ja meie vastutame sinu isiklike andmete kaitsmise eest.

Kontaktandmed:
Meiliaadress: post@mustpost.ee
Postiaadress: Värava 11, Tallinn
Telefon:   5566 5621

MÕISTED

Veebilehtwww.mustpost.ee ja www.mustpostmedia.com 

Kasutaja – kõik isikud, kes külastavad meie Veebilehte, tarbivad meie poolt jagatavat või edastavad meile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine või meiega meili teel ühenduse võtmine.

Isikuandmed – igasugused Kasutaja kohta käivad andmed.

Isikuandmete Töötlemine – igasugune Kasutaja Isikuandmetega tehtav tegevus Must Post OÜ või Volitatud Töötleja poolt. Näiteks andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Teenused – kõik Must Post OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted või teenused.

Volitatud Töötleja – Must Post OÜ lepingupartner, kes Töötleb Isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil saame Kasutajale enda Teenuseid pakkuda ning seadusest tulenevaid nõudeid täita.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada. See ei sisalda anonüümseid andmeid.

Must Post OÜ kogub isikuandmeid Kasutaja kohta järgnevatel viisidel:

1. Kasutaja edastab ise oma andmed Must Post OÜle, täites veebis toodud vorme või suheldes meiega telefoni või meili teel, sh

 • tellides meie tooteid või teenuseid
 • saates infopäringu
 • saates meile tagasisidet.

2. Automaatselt tehnoloogia abil – me võime koguda tehnilist infot sinu kasutatud seadmete, Veebilehe lugemise ja kasutusmustrite kohta. Me kogume seda infot kasutades küpsiseid, serverilogisid jm tehnoloogiaid (nt Google Analytics statistika). Vaata ka meie Küpsiste poliitikat allpool.

Me võime koguda teatud isikuandmeid sinu kohta:

 • identiteet – eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi
 • kontaktandmed – meiliaadress, postiaadress
 • tehnilised andmed – nt IP aadress
 • kasutusinfo – kuidas sa kasutad meie veebi, tooteid ja teenuseid (nt Google Analytics kaudu Veebilehe külastatavuse statistika)
 • turundusinfo – sinu eelistused meilt turundusinfo saamiseks.

Me ei kogu sinu kohta eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid, nt terviseandmed, usulised ja poliitilised veendumused jne.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Me kasutame sinu isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Peamisteks kasutuseesmärkideks on:

 • kui me täidame meievahelist lepingut (näiteks arvete edastamiseks, maksmata arvete meeldetuletuseks)
 • meie õigustatud huvi korral (näiteks tutvustame Kasutaja poolt väljendatud huvidele sarnast e-toodet või artiklit, kasutame kasutuskogemuse parendamiseks Veebilehe kasutusstatistikat, küsime tagasisidet jne)
 • kui me peame täitma seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks ametiasutuste seadusjärgsete nõuete korral, Kasutaja poolt esitatud seadusest tulenevate päringutele vastamiseks, Raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, kasutustingimuste muutusest teavitamiseks)

Me küsime sinult otsest nõusolekut ainult turundusinfo saatmiseks. Sul on õigus meie turundusinfost igal ajal loobuda, klikkides saadetud meilikirjas „unsubscribe“ linki või saates meili: post@mustpost.ee.

Turundusinfo

Sa saad meilt turundusinfot meili teel kui sa oled

 • ostnud meilt teenuseid
 • ja sa ei ole mõlemal juhul teatanud oma soovist turundusinfost loobuda.

Me ei saada sulle rämpsposti ega ei edasta kunagi sinu kontaktandmeid kolmandatele osapooltele nende turundusinfo edastamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE

Must Post OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid.

Must Post OÜ kasutab järgnevatesse kategooriatesse jäävaid Volitatud Töötlejaid ja kolmandaid osapooli:

 • teenusepakkujad, kes pakuvad IT ja süsteemide haldusega seotud teenuseid (nt serveriteenus, andmete pilvemajutus, meilihaldus, makseteenuste platvormid jne),
 • nõustajad, sh juristid, pankurid, raamatupidajad,
 • Maksuamet ja muud regulaatorid, kes nõuavad teatud tehingute raporteerimist.

Me nõuame kõigilt kolmandatelt osapooltelt andmekaitse nõuete täitmist ja seaduste järgimist. Me lubame kolmandatel osapooltel töödelda sinu isikuandmeid ainult väga konkreetsel eesmärgil ja vastavuses meie korraldustele.

Me ei edasta sinu andmeid väljaspoole Euroopa Liitu (v.a teenuseosutajad US ettevõtted, kes aktsepteerivad EU-US vahelist kokkulepet Privacy Shield, mis nõuab EU-ga sama taseme andmekaitse reeglite täitmist).

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Must Post OÜ kasutab vajalikke meetmeid Kasutaja andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks. Me piirame ligipääsu sinu isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on vaja seda tööülesannete täitmiseks, vastavalt meie korraldustele. Meil on olemas protseduurid kuidas käsitleda võimalikku andmeleket, seadusest tulenevatel juhtudel informeerime andmelekkest puudutatud isikuid ja regulaatorit.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või Must Post OÜ õiguste kaitsmiseks vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada või Must Post OÜ selle omapoolselt varasemalt eemaldab.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda Isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist
 • nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist
 • loobuda varem antud nõusolekust turundusinfo saamiseks
 • õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Kasutaja usub, et tema õigusi on Isikuandmete Töötlemisel rikutud

Loetletud õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal võtta ühendust Veebilehel kuvatud kontaktandmetel ja saata vastavasisuline kirjalik avaldus. Teatud juhtudel saab Kasutaja neid protsesse läbi viia ka iseseisvalt. Näiteks iga meililisti kaudu saadetud kirja lõpus on olemas link, mille kaudu saab Kasutaja ennast nimekirjast ära kustutada ja edasistest kirjadest loobuda ja küpsiste kasutamise puhul saab teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

KÜPSISED

Must Post kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ja Teenuste parema kvaliteedi ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud. Seda teevad enamik veebisaitidest. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja Veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks.

Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada Veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume Kasutaja nõusolekust Veebilehel.

Kasutaja võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Must Post tagada Veebilehe korrektset toimimist.

MUUD SÄTTED

Must Post OÜl on õigus käesolevaid Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Kasutajaid sellest Veebilehel, meili teel või muul moel.